Altar Cina

Inwood Furniture berpengalaman dalam merancang dan membuat berbagai jenis meja, altar, dan sarana peribadatan untuk leluhur sesuai tradisi cina.

Altar Dewa Dewi/sembahyangan atau SHEN THAI yang dimaksudkan disini bila ditempatkan di rumah bertujuan sebagai penghormatan kepada Dewa Dewi yang dipuja dan menjadikannya sebagai persinggahan kecil Dewa Dewi, dan secara otomatis dengan adanya keberadaan SHEN THAI/altar sembahyangan dirumah  akan memberikan perlindungan dan berkah tersendiri bagi pemilik rumah.

Inwood Furniture menyediakan berbagai patung dewa dewi cina beserta aksesoris dan ornamen-ornamen untuk sarana peribadatan doa.